Bedre arbeidsprosesser

I Hydro har vi lang tradisjon for forbedringsarbeid, også i den daglige driften av produksjonsanleggene våre. Vi forsøker alltid å forbedre måten vi jobber på gjennom samarbeid og vilje til å tenke nytt.

Arbeider på Hydro Karmøy

Kompetanse, motivasjon og arbeidsinnsats fra hver enkelt er det som skaper Hydros resultater. Vi jobber derfor kontinuerlig for å utnytte arbeidskraft og effekten av godt samarbeid best mulig.

Dette tankesettet har blitt organisert og systematisert gjennom produksjonssystemet AMPS (Aluminium Metal Production System). Gjennom AMPS har alle som jobber i Hydro en felles plattform for forbedringer.

Prinsippene bak AMPS er

  • Standardiserte arbeidsprosesser
  • Definerte kunde- og leverandørforhold
  • Optimalisert arbeidsflyt
  • Dedikerte team
  • Synlig lederskap

AMPS inneholder detaljerte arbeidsprosesser som hjelper oss å sikre enhetlig utførelse, og verktøy for å begrense avvik i det daglige arbeidet. Vi har egne arbeidsgrupper som er satt for å forbedre ulike arbeidsprosesser, basert på erfaringene vi gjør oss.

I praksis betyr dette at AMPS sørger for at alle ansatte blir inkludert, utfordret og får tilbakemelding på sitt bidrag til organisasjonen. AMPS sørger også for at organisasjonen er godt innrettet med tanke på kontinuerlig og langsiktig forbedring. Systemet støtter standarder som sikrer stabil produksjon, og gjør at andre interne verktøy kan utnyttes optimalt.

Kontinuerlig forbedring på smelteverkene

På smelteverkene etterstreber vi å utnytte den eksisterende teknologien på maksimalt vis. Større produksjon gjennom høyere strømspenning og lavere kostnader gjennom bedre utnyttelse av energien stiller større krav til stabilitet og kontroll med elektrolyseovnene. Nye teknologielementer innføres kontinuerlig og må følges opp på systematisk måte. Alt dette krever både høy kompetanse og påpasselighet hos operatørene, og et systematisk arbeid i hele organisasjonen.

Årets Lean-bedrift

I 2013 ble Hydros aluminiumsverk på Karmøy tildelt prisen som årets Lean-bedrift, gitt av organisasjonen Lean Forum Norge. Prisen ble bl.a. gitt på bakgrunn av at Karmøy har oppnådd økt produktivitet, innovasjon og gode arbeidsplasser. 

Aluminiumverket på Karmøy har gjennom mange år arbeidet med AMPS, og dette har bidratt til gode resultater innen helse, miljø og sikkerhet, kvalitet og lavere kostnader. I sin nominering av Karmøy-verket viser styret i Lean Forum Norge til at bedriften siden 2010 har redusert kostnadene med 540 kroner per tonn produsert aluminium, mens kapitalbindingen er redusert med 15 prosent siden 2009.

Hydro karmøy: 102.600.000 kr spart i året

Sykefraværet har gått ned fra seks til 3,8 prosent siden 2007. I tillegg blir det pekt på at det har vært en stor reduksjon i antall klager og reklamasjoner fra Karmøys kunder.


Oppdatert: 11. oktober 2016