Fokus og strategi

Verdens energibehov øker stadig, noe som er i ferd med å gi oss store klimamessige utfordringer. Aluminium har potensiale til å påvirke en grønnere og mer bærekraftig utvikling.

Resirkulering av aluminiumbokser

Den lette vekten gjør aluminium ideell som delleverandør til transportindustrien, den utgjør et godt materiale for energisparende løsninger i bygg, og ikke minst lar aluminiumsprodukter seg lett resirkulere.

Som aluminiumsselskap er vi fullt klar over hvilke muligheter og utfordringer dette betyr. I vårt fremtidige arbeid har vi valgt å følgende tre strategiske fokusområder:

Smart drift og utnyttelse av eksisterende teknologi

Vi tror at nøkkelen til god drift av virksomheten vår ligger i å utnytte utstyret og teknologien vi har på en best mulig måte. Ved å kontinuerlig forbedre det vi allerede har og bruke forskningsressursene våre på å optimalisere driften, vil være godt rustet til å møte fremtiden.

Arbeider på Qatalum-anlegget i Qatar

Elektrolyseteknologi – kjernen i et aluminiumsselskap

Vi ønsker å være verdens beste aluminiumselskap, og det betyr at vi trenger smelteverk i verdensklasse. Det får vi ved å satse på elektrolyse og utvikle egne teknologier og prosesser. Med spesialister som ser forbedringspotensialet og kan sette nye løsninger ut i livet, kan vi forbedre driften og skape fremtidens smelteverk.

Elektrolysecelle

Bærekraftig produktutvikling med aluminium

Våre forsknings- og utviklingsressurser fokuserer på å skape nye, bærekraftige aluminiumsprodukter. Vi ønsker å bidra til ”den grønne” utviklingen, der aluminiumsprodukter kan spille en viktig rolle både når det gjelder resirkulering og energibruk.

Aluminiumboks

Bærekraftig produktutvikling med aluminium

Våre forsknings- og utviklingsressurser fokuserer på å skape nye, bærekraftige aluminiumsprodukter. Vi ønsker å bidra til ”den grønne” utviklingen, der aluminiumsprodukter kan spille en viktig rolle både når det gjelder resirkulering og energibruk.


Oppdatert: 11. oktober 2016