Grønnere produksjon

Som aluminiumprodusent har vi et tydelig ansvar for å påvirke utviklingen i riktig retning. Men hva gjør vi i Hydro egentlig for å gjøre produksjonen vår mer miljøvennlig?

Arbeidere på Hydro Årdal

Lavere utslipp

Vi er stolte av å være blant de beste på å utvikle og ta i bruk energieffektive celler med lave utslipp. Teknologien vi er med på å utvikle blir stadig bedre, og slik kan vi bidra til å redusere klimagassutslippene per tonn aluminium som produseres. Siden 1990 har Hydro hatt en nedgang på 75% i utslipp fra våre verk, og vi jobber for at nedgangen skal fortsette. Målet vårt er å redusere utslippene av CO2 og andre klimagasser så nær det teoretiske minimum som mulig.  

Bedre kontroll

Kontroll av svovel- og fluoridutslipp er også viktig i miljøsammenheng. Gjennom å stadig forbedre produksjonsprosessen og renseanleggene, har vi gradvis klart å redusere disse utslippene.

Ved å fase ut den gamle Søderberg-teknologien som dominerte tidligere, har industrien gjort et gjennombrudd i arbeidet med å kontrollere utslippene sine. I dag produserer Hydro aluminium utelukkende med prebake-teknologi, som er langt mer skånsom for miljøet. I arbeidet med å redusere utslippene enda mer, jobber vi med både råstoffsammensetning, konkrete driftsoperasjoner og ny design av ovnscellene våre.

Bedre prosesser

Avgasser fra produksjonen renses i egne anlegg for å kontrollere utslipp til luft og vann. Kunnskap om renseteknologi er et svært viktig kompetanseområde for oss, og  vi legger vekt på  forbedring av målemetoder, standardisering på tvers av verk og innsamling av miljødata. Disse målingene og dataene brukes også som underlag for å forbedre prosessene ytterligere.  

Reduksjon med 75% av Co2-utslippet siden 1990

Redusert energibruk

Å produsere aluminium er en energikrevende prosess. I stor grad handler derfor mye av miljøutfordringen om å redusere energiforbruket i selve elektrolyseprosessen. Slik ønsker vi å legge beslag på mindre av samfunnets totale energiressurser.

Aluminiumindustrien har gjort et felles, globalt løft for bruke mindre energi i aluminiumproduksjonen. Ved å forbedre prosessene har man faktisk klart å redusere forbruket av elektrisitet i smelteverkene med 70 prosent sammenliknet med for 100 år siden. I Hydro har vi  ambisiøse planer om å redusere energiforbruket vårt enda mer.

På Hydros referansesenter i Årdal produserer vi aluminium med et forbruk på 12,5 kWh per kilo, mot det normale gjennomsnittet som er 13,9.  Teknologien fra Årdal er nå klar til å brukes i et fullskala smelteverk – i første omgang i det planlagte pilotanlegget vårt på Karmøy.

Gjenbruk og ny bruk

Gjenbruk eller alternativ bruk av avfallsstoffer og varme er andre gode måter å gjøre produksjonen vår grønnere på. Dette er derfor viktige forskningsområder for oss.

Varmegjenvinning er også noe vi ønsker å ta i bruk i større grad. Smelteverkene i Sunndal, Høyanger og Årdal leverer allerede varmt vann til oppvarming av offentlige bygninger og sportsanlegg i nærmiljøet. Et ytterlige potensiale ligger i å konvertere lav-temperaturvarme til energi som blir ført tilbake til elektrolyseprosessen.

Overflødig varme fra aluminiumproduksjonen er med på å gi varmtvann til nærligende hus

Slik reduserer vi utslippene våre:

  • Nedgang på 75% CO2-utslipp per kg aluminium fra våre verk siden 1990.
  • 1 mill. tonn aluminium produsert i Norge sparer verden for 13,5  mill. tonn CO2 pr. år sammenlignet med Kina. Dette fordi vi benytter vannkraft som energikilde, mens Kina produserer på kullkraft.
  • Fokus på utvikling av ny celleteknologi som skal redusere utslipp av CO2 og andre klimagasser så nær et minimum som mulig.

Slik bekjemper vi verdens overforbruk av energi:

  • Vi reduserer energiforbruk og utslipp i egne prosesser.
  • Vi utvikler produkter og løsninger basert på aluminium slik at våre kunder kan redusere sitt energiforbruk og sine utslipp.
  • Vi resirkulerer aluminium med bare 5% av energibruken som kreves for å produsere nytt aluminium.

Resirkulering av aluminium krever kun 5% av energien som brukes til å produsere aluminium fra bunn av

 


Oppdatert: 11. oktober 2016