Innovasjon

Å løse utfordringer på nye måter og forbedre det vi allerede har, er et viktig fokusområde for i Hydro. Evnen til å tenke innovativt er tross alt grunnen til at vi i det hele tatt finnes.

Kristian Birkeland

Hydro ble i sin tid til gjennom et usedvanlig vellykket innovasjonssamarbeid. Den framsynte ingeniøren Sam Eyde så forretningsmulighetene i å produsere kunstgjødsel ved å hente ut nitrogen fra luften, og sammen med vitenskapsmannen Kristian Birkeland skapte han en virksomhet som lever sterkt etter mer enn 105 år.

Intern anerkjennelse

Innovasjon som en del av hverdagen er noe vi har fortsatt med i Hydro. Vi ser HMS, innovasjon og resultatoppnåelse som tre kritiske suksessfaktorer for å lykkes. Derfor belønner ledelsen i Hydro beste praksis i selskapet på disse områdene med vår egen, interne innovasjonspris. Målet med prisen er å motivere ansatte gjennom å gi anerkjennelse for viktig nybrottsarbeid. Her deltar prosjekter fra hele verden og fra ulike områder av organisasjonen.

Hans Erik Vatne, Svein Richard Brandzæg, Pål Otto Eide, Nils Spjeldæs og Hans Petter Larsen

Vinnere av Hydros Innovasjonspris i 2013 Pål Otto Eide, Nils Spjeldæs
og Hans Petter Larsen.

Nyskapning i alle ledd

Nyskaping og kreativitet er nødvendige bidrag til å forme framtidens Hydro. For et ledende selskap holder det ikke å være like gode som de andre, vi må også lede vei. Derfor har vi prioritert å sette nyskaping i system gjennom treningsprogrammet Co-creation, der nyskapingsspesialister leder kreative prosesser i ulike deler av selskapet.

Arbeidere ved forskningsanlegget på Årdal

Innovasjonsprosjekter

Vi har en rekke spennende innovasjonsprosjekter som pågår. I ett av dem samarbeider Hydro med blant annet VolksWagen, Ford og teknisk universitet i Aachen for å skape lettere elbiler. Prosjektet har fått navnet Light-eBody, og aluminium spiller en sentral rolle med sine fordeler som lett og fleksibelt materiale.

Bilkarosseri i aluminium


Oppdatert: 11. oktober 2016