Produktutvikling

Ved forskningssenteret på Sunndalsøra jobber vi aktivt med å utvikle framtidens aluminiumlegeringer.

Aluminiumsbarrer

Ved å tilsette ulike metaller i aluminiumen, kan vi forsterke og påvirke legeringens egenskaper slik at den skreddersys til oppgaven den skal løse.

Tilpassede egenskaper

Arbeidet med å utvikle legeringene gjøres ofte i samarbeid med en av kundene våre, som gjerne har helt spesifikke krav til hvilke egenskaper legeringen skal ha. Avhengig av legeringens bruksområde kan vi forsterke egenskaper som:

  • Mekanisk styrke
  • Overflateglans
  • Korrosjonsmotstand
  • Hvordan legeringen oppfører seg under videre bearbeiding
  • Hvordan legeringen står seg under varmepåvirkning
  • Sveisbarhet

Vi besitter mye høy kompetanse om hvordan ulike elementer påvirker legeringenes egenskaper. Årelang forskning på metallurgi, læren og utvikling av metaller og metallenes struktur, og tett samarbeid med fagmiljøer som NTNU og Sintef har vært med på å styrke fagmiljøet vårt ytterligere.

Slik gjør vi det

For å komme frem til riktig sammensetning av metaller, lager vi gjerne en serie testlegeringer. Her kan sammensetningen av ulike metallene varieres systematisk mens den resulterende legeringen studeres. Til dette arbeidet brukes eksempelvis høyoppløselige elektronmikroskoper, som gjør at vi kan skille helt ned på enkeltatom-nivå. Samtidig tester vi ut legeringens ulike egenskaper, som for eksempel styrke. Ved å forstå både hva som skjer på atomnivå og de makroskopiske egenskapene som blir resultatet av dette, kan vi utvikle matematiske modeller for legeringsutvikling.

Elektronmikrosop

Dette arbeidet gjør oss i stand til å designe nye legeringer basert på kunnskap og egne matematiske modeller. Dermed blir tiden fra forespørsel til legeringsforslag mye kortere for kundene våre.

Eksempler fra bilindustrien

Nylig utviklet vi nye legeringer spesielt tilpasset bilindustrien. Disse legeringene har som oppgave å kontrollere og dempe energien i en kollisjonssituasjon, og ble dermed utviklet gjennom å forsterke egenskapene innen energiabsorpsjon under høy hastighet.

komprimert aluminium etter testing

Et annet eksempel fra bilindustrien er en ny legering vi utviklet spesielt til bilens motorrom. Denne legeringen opprettholder styrken eksepsjonelt godt, selv når den utsettes for høy temperatur over lang tid. Til sammenligning har den nye legeringen dobbelt styrke sammenlignet med andre legeringer etter å ha vært utsatt for 200 grader i 500 timer.

Testing før lansering

Før en ny legering kan lanseres på markedet, må den naturligvis testes grundig ut. Testingen skjer på den ferdige prototypen som leveres fra vårt referansestøperi. For at testingen skal ligge tettest mulig opptil en reell brukssituasjon, flyttes denne fasen gjerne ut til kunden selv, som har det beste grunnlaget for å gjennomføre testen.


Oppdatert: 11. oktober 2016