Resirkulering

De neste ti årene anslår man at resirkulering av aluminium vil øke med 75 prosent. I Hydro sikter vi mot å øke resirkuleringen fra 260.000 tonn i 2010 til en million tonn i 2020.

Aluminiumsskrap

Mindre miljøutslipp og lavere produksjonskostnader er gevinstene ved å øke andelen resirkulert aluminium. I resirkuleringsprosessen brukes nemlig bare fem prosent av energien som behøves for å lage ny aluminium.

Evig liv

Resirkulering av aluminium krever mye kunnskap om prosessering og aluminiumteknologi, men da kan metallet til gjengjeld resirkuleres igjen og igjen med 100 prosent effektivitet. Dette innebærer at aluminiumens egenskaper ikke forringes i prosessen. Det resirkulerte metallet kan bli det samme som det originale produktet, eller noe helt annet. Kildene til resirkulert aluminium er alt fra fly, biler, sykler og båter, til datamaskiner, husholdningsmaskiner og drikkebokser.
Aluminiumsboks, stol og felg

Sterk vekst

Resirkulering av aluminium er i sterk vekst, både på grunn av økt klimabevissthet og det globale behovet for å spare energi. Mengden resirkulert aluminium økte globalt med hele 42 prosent fra 2003-2009. Gjenvinning av skrapmetall har også vokst med 50 prosent i samme periode. Skrapmetall er metall fra produkter som er på vei ut av livsløpet sitt, mens prosess-skrap er aluminiumrester fra produksjon av produkter, som dermed ikke har vært i bruk før.

Stor kapasitet

Hydro har 19 omsmelteanlegg rundt om i verden, og bare i løpet av de siste årene har vi utvidet resirkuleringskapasiteten med 150.000 ekstra tonn aluminium i Tyskland. Vi er allerede verdensledende i omsmelting av prosess-skrap, med en årlig produksjon på over en million tonn.

Verdenskart med Hydros annlegg

Hydro har med andre ord en sterk posisjon i markedet gjennom hele verdikjeden til aluminium. Sammen med den kommersielle og teknologiske kompetansen vi besitter, gir dette gode vekstmuligheter for resirkuleringsdriften vår i Norge og ellers i verden.

Resirkulering i Norge

Nordmenn er verdensmestre i å pante. Hvert år blir nesten en halv milliard øl- og brusbokser samlet inn og resirkulert. I 2013 inngikk vi en avtale med Norsk Resirk om å flytte gjenvinningen av boksene fra Frankrike til Hydros resirkuleringsanlegg i Holmestrand. Den nye avtalen betyr med andre ord en kortere og mer miljøvennlig reisevei for drikkeboksene, som til sammen utgjør over 6.200 tonn aluminium.

I Holmestrand resirkuleres det allerede 60.000 tonn aluminium i året, som har vært brukt i alt fra bildeler til trykkplater i avisproduksjon.

Bokser i aluminium

Sammen med WWF, IKEA, Grønt Punkt og Syklus arrangerer vi hvert år Telysjakten. Her er målet er å bevisstgjøre og stimulere til metallgjenvinning blant barneskoleelever og barnehagebarn gjennom innsamling av telyskopper. I fjorårets Telysjakt samlet 30.000 barneskoleelever og barnehagebarn inn 8,5 millioner telyskopper til resirkulering i løpet av tre måneder.

Aluminium som er produsert i Norge, har takket være verdensledende aluminiumteknologi og fornybar vannkraft verdens laveste karbonfotavtrykk.

Klimanøytrale i 2020

Elektrolyseprosessen ble patentert og industrialisert i 1886. Av all aluminium som har vært produsert siden dette, er hele 75 prosent fortsatt i bruk.

I Hydro har vi satt oss et ambisiøst mål der resirkulering spiller en viktig rolle, nemlig å bli klimanøytrale innen 2020. For å kunne nå dette målet sikter vi mot å mer enn doble innsatsen på resirkulering.


Oppdatert: 11. oktober 2016