Hydro Aluminium AS Årdal

Aluminiumsverket i Årdal sett fra lufta.
  • Antall medarbeidere: 567 
  • Produksjonsstart: 1948 
  • Produksjon: 204.000 tonn primæraluminium pr. år, 279.000 tonn støperiprodukter pr. år og 172.000 tonn anoder pr. år 
  • Produkter/Spesialiteter: Primæraluminium, støperiprodukter, anoder, kraftproduksjon og forskning og utvikling

Byggingen av aluminiumsverket i Årdal ble startet av det tyske selskapet A/S Nordag under 2. verdenskrig, og den første produksjonen av aluminium fra verket var i 1948.

 Hydro har drevet aluminiumsverket i Årdal siden 1986. Her produserer vi primæraluminium, i tillegg til et støperi som leverer valseblokker og støpelegeringer. I Årdal driver vi også et karbonverk som produserer anoder for aluminiumsproduksjonen. I tillegg til Årdal leverer også karbonverket anoder til de øvrige norske verkene til Hydro. Et av aluminiumsindustriens beste forskningssentre ligger også under virksomheten vår i Årdal.

Sertifiseringer

Miljøstyring NS-EN ISO 14001:2004
Kvalitetsstyring ISO 9001:2008
Kvalitetsstyring ISO/TS 16949
Styringssystem for arbeidsmiljø-Krav SN-BS OHSA 18001:2007
Energiledelse NS-EN ISO 50001:2011


Oppdatert: 3. oktober 2016