Hydro Høyanger Metallverk

Høyanger metallverk sett fra lufta
  • Antall medarbeidere: 156 
  • Produksjonsstart: 1917 
  • Produksjon: 64.000 tonn primæraluminium og 117.000 tonn støperiprodukter pr. år
  • Produkter/Spesialiteter: Primæraluminium og smelteverksprodukter

Hydros anlegg i Høyanger startet opp i 1917. Da var dette et av de første produksjonsstedene for primæraluminium, eller flytende aluminium, i Norge.

Fabrikken har en både en produksjonslinje for primæraluminium og et støperi for valseblokker. 

Sertifiseringer

Miljøstandarden NS-EN ISO 14001:2004
Kvalitetsstandarden ISO 9001:2008
Helse- og tryggeliksstandard OHSAS 18001:2007
Energistandarden ISO 50001:2011


Oppdatert: 3. oktober 2016