Hycast AS

Hydro Hycast byggningen sett fra utsiden
  • Antall medarbeidere: 31
  • Produksjonsstart/oppstart: 1990

Hycast ble etablert I 1990 av Hydro Aluminium, og ble avledet fra Hydros divisjon for Forskning og Utvikling.

Hycasts hovedoppgave er å administrere og sikre Hydros ledende posisjon innen smelteraffinering og støpeteknikk av aluminium, og leverer også sine tjenester til andre oppdragsgivere i markedet. Hycast sørger for komplette støperiløsninger som sørger for kostnadseffektive prosesser og sluttprodukter av høy kvalitet for sine oppdragsgivere.

Oppdatert: 3. oktober 2016