Hydro Aluminium AS

Kompetansesenteret i Sunndal sett fra lufta.
  • Antall medarbeidere: 34 
  • Produkter: Pressbolter og støpelegeringer

Hydros kompetansesenter i Sunndal drifter ulike prosjekter innenfor aluminiumforskning og aluminiumutvikling.

Prosjektene som utføres her har gjerne fokus på produktutvikling og optimalisering av driften ved anleggene våre, og omhandler alt fra mer effektiv bruk av energi til enda mer optimaliserte sluttprodukter for oppdragsgiverne våre. Kompetansesenteret har vært i drift siden 1970.

Sertifiseringer:

Kvalitetsstandarden ISO 9001
Miljøstandarden ISO 14001 


Oppdatert: 3. oktober 2016