Skip to content

Om Hydro

Hydro er et aluminiumselskap med 30.000 ansatte i 40 land på alle kontinenter. Hydro har aktiviteter i alle markedssegmenter for aluminium, med salg og handelsaktiviteter langs hele verdikjeden og mer enn 30.000 kunder globalt.

Hydro er samtidig en pioner innen vannkraft. Vi er i dag en av Norges tredje største operatører av fornybar energi, samt en betydelig aktør i Norden og Brasil. Dette henger sammen med at energi utgjør en stor del av aluminiumverdikjeden. I tillegg jobber Hydro aktivt med utvikling av andre forretningsmuligheter innen fornybar energi utenfor vår vannkraftportefølje (vind- og solkraft) og energilagringsløsninger (batterier). Disse nye satsningsområdene er en sentral del av selskapets nye strategi frem mot 2025, hvor Hydro går inn for å ta del i det grønne skiftet. Med dette ønsker Hydro å bygge en bærekraftig framtid med nyskapende løsninger basert på aluminium og fornybar energi.

Juridisk avdeling ved Hydros hovedkontor i Oslo har om lag 15 ansatte, i tillegg til våre advokatkollegaer i Europa for øvrig, Brasil og USA. Våre fagområder omfatter bl.a. kontraktsrett, M&A, energirett, forvaltningsrett, konkurranserett, selskapsrett og skatterett. Som trainee blir du tatt med på mange ulike og spennende prosjekter med god oppfølging fra våre advokater.

Trainee ved juridisk avdeling

Som trainee ved juridisk avdeling i Norsk Hydro får du et unikt innblikk i hverdagen som internadvokat i et internasjonalt konsern. Du får oppleve de ulike juridiske sidene ved å drive industrivirksomhet i et norsk og globalt perspektiv. Du vil jobbe i et sterkt juridisk fagmiljø som preges av integritet og samarbeid, og du kan forvente varierende arbeidsoppgaver med et bredt spekter av saker og rettsområder.

Hydro tilbyr (i) traineeship ved juridisk avdeling i Oslo og (ii) Industripraktikantordning/helårsprogram sammen med CMS Kluge.
Helårsprogrammet består av ett praktikantopphold i hvert av selskapene i tillegg til faglige og sosiale arrangementer i løpet av året.

Vennligst spesifiser om søknaden gjelder internship i Hydro eller Industripraktikanstilling.

Som trainee / industripraktikant i Norsk Hydro får du:
• et opphold på fem-åtte uker på hovedkontoret i Oslo
• varierende arbeidsoppgaver og klienteksponering
• arbeide i et internasjonalt miljø med Hydros virksomheter i utlandet
• Delta på sosiale og faglige arrangementer utenom praktikantoppholdet
• Tett oppfølging av fadder og ansvarlig advokat

Søknader mottas fortrinnsvis via Arbeidslivsdagene. Utenfor Arbeidslivsdagene sendes søknad, CV og karakterutskrift til:
Lill.Iren.Andersen@hydro.com