Skip to content

Som graduate blir du fast ansatt fra dag én, og tar del i vårt kompetanseprogram for nyutdannede. Du vil bli en del av et globalt selskap med mange bedriftsområder som gjør at du har gode karrieremuligheter innad i selskapet. I Hydro har vi en kultur basert på samarbeid, mangfold, inkludering og tilhørighet, og ønsker at du skal føle deg hjemme her.

Vi søker etter talenter innen ingeniørfag, prosjektledelse, økonomi og teknologi. Hensikten med Graduate-programmet er å gi deg en god start inn i arbeidsmarkedet.

Vårt Graduate Program gir deg den nødvendige kompetansen for at du skal trives din rolle og å bygge en langvarig karriere hos Hydro. Gjennom programmet vil du bli ekponert for ulike deler av organisasjonen. Dette vil hjelpe deg med å bygge nettverk, utvikle nye ferdigheter og kompetanser, og viktigst av alt, påvirke din egen karrierevei.

I Hydro er vi avhengige av ulike perspektiver for å løse oppgavene våre, det betyr at din mening verdsettes. I Hydro vil alle nyutdannede ha ulike oppgaver og ansvarsområder og du vil kunne påvirke din egen karrierevei med støtte og veiledning fra gode kolleger. Målet med programmet er ikke å gjøre alle deltakere like, men heller videreutvikle medarbeidere sine styrker og ferdigheter.   

The Graduates of Hydro 2023

Nøkkelelementer i det 12 måneder lange onboardingsprogrammet

  • Grundig introduksjonsprogram og oppfølging 
  • Onboardingssamlinger, så vel som lokal opplæring og seminarer 
  • Sosiale og profesjonelle samlinger med involvering fra ledelsen i Hydro  
  • Dedikert mentor/buddy gjennom programmet  
  • Unike muligheter til å bygge nettverk og sosiale bånd på tvers i organisasjonen 

Hvem ser vi etter? 

Vi tror du er nysgjerrig, trives med kontinuerlig læring og utvikling, og motiveres av å forstå og utvikle vår virksomhet i samarbeid med andre. 

Hydro Energy

Hvordan søke? 

Graduate stillingene våre publiseres på hydro.com og Facebook i september hvert år. Når søknadsfristen har gått ut, vil vi gjennomgå alle søknader nøye. Etter at evalueringsprosessen er fullført, vil kvalifiserte kandidater bli invitert til å gjennomføre følgende trinn i rekrutteringsprosessen: 

Etter søknad kommer eventuelt tester, deretter automatisert videointervju, caseoppgave, intervju, referanser, tilbud

Hvorfor utvikle din karriere i Hydro?

Hydro er et globalt aluminium- og energiselskap med fokus på bærekraft basert i Norge. Vår virksomhet er forankret i mer enn hundre års erfaring innen teknologi og innovasjon. 
 
Mot 2025 er vår ambisjon å styrke vår posisjon som en ledende leverandør av lavkarbon-aluminium og å vokse innen fornybar energi. 
 
Hydro er et selskap som virkelig kan bidra til det grønne skifte. Vil du være med ​​på reisen?

Vær oppmerksom på at vi også har stillinger for nyutdannede som ikke blir lagt ut som en del av vårt Graduate Program. Vi oppfordrer deg derfor til å følge med på utlysninger på hydro.com. Hvis du ikke finner noen passende stillinger, kan du abonnere på ledige stillinger for å bli varslet så snart en passende mulighet dukker opp.