Skip to content

A good fit: Furniture designers choose aluminium

Did you know that up to 80% of a product’s environmental footprint is decided in the design phase?

Creating more for less
Shelfing piece called “Hylla”

Making more for less

Megatrends drive our strategic direction.

Our strategy
two workers in protective gear
Illustration image landscape

Globalny zasięg – lokalna obsługa

Hydro w Polsce

Zobacz wszystkie lokalizacje

O Hydro

simplified illustration of a world map

40 państw

34.000 pracowników

 

Hydro jest wiodącym przedsiębiorstwem przemysłowym, które działa na rzecz zrównoważonej przyszłości. Naszym celem jest budować sprawniej funkcjonujące społeczności, przetwarzając surowce naturalne w produkty i rozwiązania sposobami innowacyjnymi i szczególnie wydajnymi. 

Hydro w skrócie