Skip to content
Opowiedz nam o swoim projekcie mostu, a my zaproponujemy Ci odpowiednie rozwiązania

Technologia wytwarzania aluminiowych płyt mostowych

Oferujemy dwie technologie wytwarzania płyt mostowych:

  • Technologia wytwarzania aluminiowych płyt izotropowych
  • Technologia wytwarzania aluminiowych płyt ortotropowych

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat obie technologie zostały pomyślnie sprawdzone i przetestowane. Ocena przeprowadzona przez amerykańska Federalną Administrację Autostrad dowiodła, że aluminiowe płyty mostowe nadają się do wielu zastosowań w mostownictwie.

Aluminium w konstrukcji mostów

Zrealizuj więcej projektów, po niższych kosztach i w krótszym czasie – a przy okazji zminimalizuj zakłócenia w ruchu podczas prowadzenia remontów i napraw.

Aluminiowy most

Mosty aluminiowe są silną alternatywą wobec tradycyjnie stosowanych konstrukcji stalowych i betonowych, ponieważ:

  • Aluminium można poddawać renowacji zamiast je wymieniać
  • To metal, który można poddawać łatwemu i opłacalnemu recyklingowi
  • Niższe koszty konserwacji prowadzą do obniżenia kosztów eksploatacji
  • Niższy ciężar własny pozwala poszerzać stare mosty bez konieczności wymiany istniejącej podstruktury
  • Dzięki opcjom wstępnej instalacji płyt mostowych lub wymiany mostu oszczędza się cenny czas
Opowiedz nam o swoim projekcie mostu, a my zaproponujemy Ci odpowiednie rozwiązania
Fakty o aluminium Innowacyjność, badania i rozwój

Rekomendowane dla Ciebie