Skip to content

Niewiele metali posiada żywotność porównywalną z cyklem życia aluminium. Aluminium jest bowiem odporne na korozję i może być poddawane recyklingowi na okrągło przy wykorzystaniu jedynie ułamka energii potrzebnej do produkcji pierwotnego metalu.

To sprawia, że aluminium jest doskonałym materiałem budowlanym – potrafiącym przybierać różne kształty i stawiać czoła potrzebom i wyzwaniom towarzyszącym różnym czasom i produktom.

Jak to się robi

Aluminium value chain

1. Wydobycie boksytów

Produkcja aluminium rozpoczyna się od wydobycia boksytu surowego, który zawiera 15–25 procent glinu i znajduje się głównie obszarze pasa równikowego. Istniejące znane zasoby boksytu liczą około 29 miliardów ton, a przy obecnym tempie wydobycia rezerwy te wystarczą na ponad 100 lat. Istnieją jednak ogromne nieodkryte złoża, które mogą przedłużyć tę perspektywę czasową do 250–340 lat.

2. Rafinacja tlenku glinu

Tlenek glinu ekstrahuje się z boksytu w rafinerii przy zastosowaniu metody Bayera. Jest on następnie wykorzystywany do produkcji metalu pierwotnego w stosunku 2:1 (2 tony tlenku glinu = 1 tona aluminium).

3. Produkcja pierwotna

W związku tlenku z glinem atom glinu jest związany z tlenem i aby powstał metal aluminium musi on zostać od niego oddzielony za pomocą elektrolizy. Proces ten odbywa się na dużych liniach produkcyjnych i pochłania duże ilości energii elektrycznej. Korzystanie z energii odnawialnej i ciągłe doskonalenie naszych metod produkcji stanowi ważny etap na naszej drodze do celu, jakim jest osiągnięcie do 2020 roku neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w perspektywie cyklu życia.

4. Wytwarzanie

Każdego roku Hydro dostarcza na rynek ponad 3 miliony ton wyrobów odlewniczych, co czyni nas wiodącym dostawcą wlewków do wyciskania, sztabek, stopów przejściowych i aluminium rafinowanego o globalnej sieci dystrybucji. Najczęstsze zastosowania aluminium pierwotnego obejmują wyciskanie, walcowanie i odlewanie:

Wyciskanie

Wyciskanie pozwala ukształtować aluminium w niemal dowolną, możliwą do wyobrażenia formę przy użyciu gotowych lub spersonalizowanych profili.

Walcowanie

Folia aluminiowa, której używasz w swojej kuchni, jest dobrym przykładem produktu wykonanego z walcowanego aluminium. Ze względu na niezwykłą ciągliwość aluminium można walcować w zakresie od 60 cm do 2 mm, a następnie przetworzyć dalej np. w cienką folię o grubości 0,006 mm – która wciąż nie będzie przepuszczać światła, zapachu i smaku.

Odlewanie

Tworzenie stopu z innym metalem zmienia właściwości aluminium, nadając mu większą wytrzymałość, blask i/lub ciągliwość. Nasze produkty odlewnicze, takie jak wlewki do wyciskania, sztabki, stopy przejściowe, walcówka i aluminium rafinowane, znajdują zastosowanie w motoryzacji, transporcie, budynkach, systemach wymiany ciepła, elektronice i lotnictwie.

5. Recykling

Przy recyklingu aluminium zużywa się tylko 5 procent energii wymaganej do produkcji pierwotnego metalu. Ponadto aluminium nie niszczeje podczas recyklingu, a 75 procent całego wyprodukowanego do tej pory aluminium jest nadal w użyciu. Naszym celem jest rozwijać recykling w szybszym tempie niż sugeruje rynek i zostać liderem także w obszarze recyklingu aluminium – odzyskując do 2020 roku 1 milion ton aluminiowych odpadów poużytkowych i złomu o wysokim stopniu zanieczyszczenia.