Skip to content

Boksyty

Glin jest trzecim najliczniejszym pierwiastkiem występującym w skorupie ziemskiej. Występuje tam wiele różnych minerałów. Boksyt to najpowszechniejszy surowiec wykorzystywany do produkcji tlenku glinu – podstawowego budulca aluminium.

Złoża boksytu znajdują się głównie w szerokim pasie równika. Kopalnie boksytu Hydro znajdują się w stanie Pará, w najbardziej wysuniętej na północ części Brazylii. Znaczna część boksytów wydobywanych przez Hydro jest przetwarzana we własnych zakładach firmy, pozostała część trafia do innych przedsiębiorstw.

Tlenek glinu

Surowcem wykorzystywanym do produkcji pierwotnego aluminium jest tlenek glinu. Ma on strukturę białego proszku powstałego po rafinacji boksytów. Do wyprodukowania jednej tony aluminium w procesie elektrolizy potrzeba około dwóch ton tlenku glinu. Tlenek glinu jest wykorzystywany także do innych celów, takich jak uzdatnianie wody oraz jako dodatek do różnych zastosowań.

Hydro produkuje tlenek glinu w zakładzie Hydro Alunorte w Brazylii, największej rafinerii tlenku glinu na świecie. Część uzyskanego surowca znajduje zastosowanie w produkcji aluminium przez Hydro, jednak spora jego część jest sprzedawana innym firmom.

Boksyty Tlenek glinu

Recommended for you