Skip to content

Boksyty

Boksyt stanowi główne źródło aluminium.

red bauxite pebbles

Boksyt to skała osadowa powstająca przez miliony lat w wyniku chemicznego wietrzenia skał zawierających krzemiany glinu. Został odkryty po raz pierwszy w 1821 roku we Francji i od tamtej pory jego złoża odkrywano w wielu miejscach na całym świecie. Hydro posiada udziały w dwóch kopalniach boksytu w Brazylii.

Najważniejsze cechy

  • Występowanie boksytu jest szeroko rozpowszechnione, głównie w obszarach tropikalnych, gdzie występują intensywne procesy wietrzenia skał, przyczyniające się do wytworzenia boksytów, jednak zasoby te są ściśle kontrolowane przez przedstawicieli konkurencji.
  • Złoża boksytów znajdują się zwykle w wąskim pasie (zazwyczaj od 2 do 5 metrów) powierzchniowej warstwy skorupy ziemskiej.
  • Światowa produkcja wynosi około 250 milionów ton i od ponad 10 lat rośnie w tempie nieco ponad 5%, głównie dzięki rosnącemu popytowi w Chinach.

Szczegółowe informacje o produkcie

  • Boksyt jest mieszanką minerałów zawierających różne stężenia uwodnionych tlenków glinu, w tym także zanieczyszczeń. Głównymi minerałami rudy są gibbsyt (trihydrat tlenku glinu), bemit i diaspora (monohydraty tlenku glinu).
  • Preferuje się boksyty bogate w gibbsyt, ponieważ można je poddawać rafinacji w niższych temperaturach wytrawiania niż ma to miejsce w przypadku innych minerałów zawierających tlenek glinu.
  • Boksyt ma zwykle czerwonawo-brązowe zabarwienie, ale może być również biały, brązowy i żółty, w zależności od rodzaju i stężenia obecnych w nim minerałów żelaza. Może też przybierać różne tekstury, jednak zazwyczaj jego powierzchnia jest matowa do ziemistej z połyskiem i może wyglądać jak glina lub gleba.

Obszary zastosowania

  • Tlenek glinu do zastosowań w metalurgii
  • Materiały ścierne
  • Cement
  • Zastosowania chemiczne

Recommended for you