Skip to content
Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat sztabek

Oferujemy stopy z serii 1xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx oraz 8xxx, produkowane zgodnie ze specyfikacją i wymaganiami klienta.

We współpracy z naszymi klientami nieustannie dążymy do doskonalenia naszych produktów i procesów oraz oferujemy wsparcie w zakresie wykorzystania pełnego potencjału naszych produktów.

Jak możemy Ci pomóc

  • Kompleksowe centrum badań i rozwoju do wykonywania odlewów próbnych
  • Programy badań i rozwoju na rzecz rozwoju technologii, procesów i produktów
  • Rozwój portfela produktów i usług dla klientów
  • Hydro Service Portal obejmuje szeroki wachlarz niestandardowych i spersonalizowanych usług handlowych i technicznych i jest dostępny dla wszystkich klientów
  • Oferujemy możliwość elektronicznej wymiany danych (EDI)
Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby związane z zastosowaniem aluminium

Istotne sektory przemysłu

Transport

Recommended for you