Skip to content

Szkolenia techniczne z zakresu wzornictwa aluminiowego

Propagowanie wiedzy sprawia, że popularność aluminium rośnie. Oferujemy wykłady i szkolenia techniczne opracowane właśnie z myślą o Tobie.

discussing plans

Projektowanie z aluminium

Klienci, studenci, partnerzy oraz inne osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowej wiedzy na temat projektowania na bazie aluminium mają w Hydro dostęp do szkoleń i wykładów technicznych. Kursy obejmują informacje istotne dla projektantów przemysłowych, deweloperów, techników, inżynierów i architektów reprezentujących różne rynki i branże. Każdego roku zapewniamy naszym klientom i interesariuszom ponad 40 000 godzin szkoleń technicznych.

Hydro Profile Academy

Edukacja odbywa się w placówkach programu Hydro Profile Academy oraz w formie specyficznych dla każdego rynku warsztatów. Nasi trenerzy wywodzą się z grupy 1000 inżynierów posiadających wysokie kwalifikacje z zakresu materiałoznawstwa, fizyki, chemii oraz inżynierii mechanicznej.

Recommended for you