Skip to content

Prosta decyzja o zakupie bardziej zrównoważonych materiałów pomoże Ci zmniejszyć wpływ Twojego produktu na środowisko. Dzięki temu będziesz bardziej interesujący dla obecnych i nowych klientów oraz dla przyszłych pracowników.

Wielu naszych klientów poszło już przed Tobą, kupując wysokiej jakości profile firmy Hydro wykonane z bardziej zrównoważonego aluminium, pozyskiwanego i produkowanego w sposób niezawodny i odpowiedzialny.

Bycie partnerem Hydro zapewnia dostęp do usług, które pomogą Ci rozpocząć podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Usługi Hydro Partnera:

Klienci korzystają z dostaw profili z zakładów produkcyjnych Hydro, które są certyfikowane zgodnie ze standardem wydajności ASI i standardem kontroli pochodzenia. Standardy ASI mają zastosowanie w całym łańcuchu dostaw, od górnictwa po sektory niższego szczebla, które wykorzystują aluminium w swoich produktach. Nie musi to koniecznie oznaczać, że sam materiał posiada certyfikat ASI.

Klienci korzystają z dedykowanej strategii Hydro Group, która pozwala osiągnąć cel zerowej wartości netto zarówno dla firmy, jak i produktów. Nasze ambicje klimatyczne do roku 2050 opierają się na trzech filarach: dostarczaniu naszym klientom produktów o zerowej emisji dwutlenku węgla , usuwaniu emisji dwutlenku węgla z naszej własnej działalności oraz rozwijaniu większej ilości energii odnawialnej , zdolności magazynowania energii i ekologicznego wodoru (obejmującego emisje z zakresu 1, 2 i 3). W przypadku Hydro Extrusions mamy plany działania dotyczące zrównoważonego rozwoju dla poszczególnych regionów i lokalizacji, zawierające dedykowane cele mające na celu poprawę naszego wpływu na klimat, energię, odpady i wodę.

W Hydro jesteśmy zobowiązani wobec naszych klientów poprzez przestrzeganie określonych kryteriów ESG (środowisko, społeczeństwo i zarządzanie) w łańcuchu dostaw oraz wdrażanie certyfikowanych, odpowiedzialnych praktyk zaopatrzenia. Klienci mogą uzyskać informacje o średnim śladzie węglowym w łańcuchu dostaw metali w miejscach dostaw (EPD specyficzne dla lokalizacji na profilach produkowanych przez przeciętny kęs), a także o kraju pochodzenia aluminium używanego w danym okresie. Dodatkowe informacje na temat średniej zawartości poddanego recyklingowi, określające udział złomu przed- i pokonsumenckiego, są dostępne na żądanie.

Klienci korzystają z naszego kompleksowego podejścia Hydro. Dostarczamy więcej niż tylko profil aluminiowy, dostarczamy gotowe rozwiązanie aluminiowe , obejmujące dodatkowe etapy obróbki powierzchni , produkcji , montażu, pakowania… Jeden dostawca na wszystkie etapy procesu zapewnia klientowi łatwość prowadzenia działalności gospodarczej i minimalizuje ryzyko potencjalnych awarii .

Klienci korzystają z naszych dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań serwisowych i odpowiednich ekspertów. Możemy zaoferować usługi związane z naszym procesem produkcyjnym, np . rozwój produktu wspólnie z naszymi inżynierami ds. zastosowań, niestandardowe rozwiązania logistyczne, akademie profili , rozwiązania cyfrowe (EDI). W tym celu klient ma osobiste kontakty w każdym zakładzie (sprzedaż wewnętrzna, inżynierowie, dział jakości, logistyka, księgowość) i w terenie (Kierownik klienta, inżynierowie aplikacji). Siła naszych ludzi jest atutem dla klienta.

Naszym celem jest terminowa dostawa, bez wad, zgodna ze specyfikacją, w możliwie najkrótszym czasie. Zawsze. Hydro korzysta z własnego systemu zarządzania jakością i obiektów testowych oraz posiada ogólnoeuropejską sieć lokalizacji w celu zabezpieczenia dostaw i zawsze zapewnia wzorcowe usługi i dokumentację branżową.

Klienci odnoszą korzyści z ujawnienia ratingu EcoVadis , zaufanej, opartej na dowodach platformy internetowej, która zapewnia oceny dostawców w zakresie zrównoważonego rozwoju i umożliwia firmom ocenę wyników ich dostawców w zakresie ESG. Hydro ma główne, nadrzędne konto Norsk Hydro ASA.

Dodatkowe usługi Partnera Hydro Plus / Partnera Hydro Innowacyjnego:

  • Hydro aluminium o niskiej zawartości węgla
  • Aluminium z recyklingu hydro
  • Ujawnienie konkretnych emisji CO2 na artykuł
  • Hydro EcoDesign
  • Współpraca marki z Hydro
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat Partnerstwa Hydro!

Powiązane strony

Partner Hydro Plus Innowacyjny Partner Hydro