Skip to content

Stop 1050

Ten niepodlegający obróbce cieplnej stop jest powszechnie stosowany w rozwiązaniach wymiany ciepła w branży motoryzacyjnej i HVACR, a także w przemyśle elektrycznym. Stop 1050 ma dobrą odporność na korozję i wykazuje wyższą przewodność cieplną niż inne stopy.

1050 aluminium alloys have good corrosion resistance and thermal conductivity

Recommended for you