Skip to content
Skontaktuj się z nami, aby omówić kwestię redukcji śladu ekologicznego Twoich produktów

Gospodarowanie aluminium

Do recyklingu złomu aluminiowego potrzeba zaledwie 5 procent energii wykorzystywanej do produkcji aluminium pierwotnego.

W Europie około 95 procent aluminium stosowanego w częściach samochodowych i budynkach komercyjnych jest poddawane recyklingowi.

Recykling własnego złomu

Zrównoważona gospodarka zasobami jest dla Ciebie ważna. Dlatego inwestujemy w poprawę wydajności produkcyjnej w naszych 20 odlewniach i stawiamy nowe. Ponad 50 procent aluminium naszej produkcji pochodzi z naszego własnego złomu i kęsów przetopionego aluminium dostarczanych przez naszych zewnętrznych dostawców.

Przekształcamy stare w nowe

Przetapianie aluminium to jeden z naszych ulubionych procesów. Obsługujemy procesy z zakresu przetapiania, przygotowywania ciekłych stopów, modyfikacji struktury ziarn, odlewania, homogenizacji oraz optymalizacji jakości wlewków i stopów. Oferujemy też pomoc techniczną dla projektów zewnętrznych.

Niestandardowe stopy

Przetapiamy aluminium na całym świecie. Dysponując tak rozległą siecią, możemy opracowywać niestandardowe stopy o określonych właściwościach. Stopy, które podniosą poziom Twojej gospodarki zasobami.

Skontaktuj się z nami, aby omówić kwestię redukcji śladu ekologicznego Twoich produktów
Cykl życia aluminium