Skip to content

Rury z turbulizatorami: chłodnice powietrza doładowującego i chodnice oleju

W celu natężenia niezbędnych turbulencji powietrza i, co za tym idzie, zwiększenia wydajności wymiany ciepła w niniejszych urządzeniach, oferujemy walcowane lub wytłaczane rury z turbulizatorami.

oil cooler tubes

Podobnie jak w przypadku chłodzenia powietrza doładowującego, przepisy dotyczące ochrony środowiska promują stosowanie „zielonych” technologii, co prowadzi do uruchamiania prac badawczo-rozwojowych nad alternatywnymi czynnikami chłodniczymi, takimi jak amoniak lub CO2, które wymagają zastosowania układów o wyższym ciśnieniu. Nasze okrągłe rury grubościenne znajdują zastosowanie w skraplaczach, parownikach i nagrzewnicach – zarówno tradycyjnych jak i nowoczesnych.

Dostarczamy rury krótkie i długie, okrągłe i typu D, a także rury gładkie i gotowe do użycia, w tym rury wyposażone w szczeliny, otwory, przegrody i dospawane bloki połączeniowe. W odpowiedzi na rosnącą liczbę pojazdów elektrycznych i hybrydowych, opracoWwaliśmy projekt, którego atutem są wzdłużne szczeliny pełniące funkcję kolektorów w chłodnicach akumulatorowych.

Recommended for you