Skip to content

Rozwój osobisty i zawodowy

Rozwój naszej firmy zaczyna się od rozwoju naszych pracowników. Na całym świecie oferujemy szeroką gamę programów ukierunkowanych na rozwój osobisty i zawodowy.

Hydro employee

Niezależnie od tego, czy jesteś operatorem maszyny, specjalistą czy kierownikiem, zaoferujemy Ci szereg możliwości rozwoju kariery i poszerzenia zakresu swoich kompetencji. 

Najbardziej istotne procesy uczenia się i rozwoju zachodzą podczas pracy z przełożonymi i współpracownikami, oferujemy jednak również szeroki wachlarz dostosowanych do potrzeb organizacyjnych programów i kursów z zakresu rozwoju osobistego. W Hydro Academy nasi pracownicy mogą wybrać z oferty kursów dowolne szkolenie, odpowiadające ich potrzebom rozwoju: lokalne lub globalne szkolenia w tradycyjnych klasach, webcasty, szkolenia e-learningowe, dostęp do biblioteki „Leadership Library” itp. 

Firma kształtowana poprzez zaangażowanie i upodmiotowienie pracowników 

„My Way” to realizowana w Hydro koncepcja rozwoju, z której korzystają wszyscy pracownicy. Jej celem jest dążenie do stanu, w którym pracownicy potrafią w pełni wykorzystywać swoje kompetencje – zarówno dziś jak i w przyszłości. Podczas konstruktywnej rozmowy pomiędzy pracownikiem a przełożonym klarują się odpowiedzi na następujące pytania: 

 • Czego się ode mnie oczekuje? 
 • Jak sobie radzę? 
 • Jak mogę rozwijać moje kompetencje?  

Wierzymy, że pracownicy wykazujący zaangażowanie, świadomi swoich kompetencji i zakresu odpowiedzialności są bardziej zadowoleni z pracy i lepiej ją wykonują. 

Nasze programy rozwoju kariery: 

 • Hydro Fundamentals: Program pozwala nowym pracownikom poznać i zrozumieć organizację firmy oraz kluczowe priorytety obowiązujące w Hydro.  
 • Young Professional Network Gathering: Program wprowadza absolwentów w tematykę procesów strategicznych. 
 • New Leader in Hydro Program: Dowiedz się więcej o roli i oczekiwaniach wobec funkcji przełożonego, zdobądź praktykę i kolejne umiejętności z zakresu przywództwa. 
 • Radical Collaboration Program: Zbuduj relacje i kulturę wysokiej wydajności oraz zdobądź praktykę i kolejne umiejętności z zakresu przywództwa. 
 • Hydro Professional Program: Wesprzyj rozwój kompetencji i w oparciu o naszych najzdolniejszych specjalistów zbuduj sieć w obrębie łańcucha wartości. 
 • Hydro Mentor Program: Dziel się wiedzą w obrębie całej organizacji i pomóż w rozwoju i utrzymaniu największych talentów. 
 • Hydro Leadership Program: Zbuduj kulturę wysokiej wydajności oraz ćwicz i rozwijaj umiejętności z zakresu przywództwa. 
 • ES Executive program: Wznieś swoje działania z zakresu przywództwa na wyższy poziom i zdobądź kompetencje, które pozwolą Ci piastować wyższe stanowiska kierownicze. 
 • Hydro Executive Program: Dowiedz się więcej na temat strategicznej agendy Hydro i zdobądź kompetencje, które pozwolą Ci piastować wyższe stanowiska kierownicze. 
 • Programy lokalne: Różne programy lokalne i szkolenia wprowadzające. 

Recommended for you