Skip to content

Różnorodność mile widziana

Wierzymy, że zróżnicowana, otwarta kultura pracy zapewnia wyższy poziom innowacyjności, uczenia się i zrozumienia klienta, a także wyższe standardy przestrzegania zasad i większą świadomość innych kultur.

CEO-SRB.jpgNaszym celem jest zaangażowanie odpowiednich procesów, kompetencji i zasobów w celu zwiększenia poziomu różnorodności i integracji w całej Hydro.

Jako globalne przedsiębiorstwo jesteśmy przekonani, że nasi pracownicy reprezentują sobą szerokie i różnorodne spektrum światopoglądowe. Różnorodność ta uwydatnia nasze możliwości działania zgodnie z filozofią „The Hydro Way”. Współpraca w otwartej, sprzyjającej integracji społecznej atmosferze jest dla nas priorytetowym kryterium. Jesteśmy propagatorami różnorodności zarówno na szczeblu zespołów jak i szczeblach kierowniczych, niezależnie od doświadczenia, wieku, płci oraz pochodzenia zawodowego czy kulturowego.

Kompetencje, wiek i płeć mają wpływ na nasz sposób myślenia, podejście do stawiania czoła wyzwaniom oraz metody rozwiązywania problemów. Funkcjonując w ten sposób podejmujemy lepsze decyzje i kreujemy horyzont nowych możliwości. Różnice te zapewniają zrównoważony rozwój i lepsze wyniki. 

- Dyrektor Generalny, Svein Richard Brandtzæg