Skip to content

Hydro wprowadza na rynek marki przyjaźniejsze dla środowiska

Nowe, przyjaźniejsze dla środowiska marki CIRCAL i REDUXA wyznaczają nowe standardy aluminium niskoemisyjnego i pochodzącego z recyklingu, tym samym ułatwiając klientom promowanie lepiej zrównoważonych wyrobów aluminiowych.

CIRCAL and REDUXA brands

Dzięki Hydro, klientom łatwiej będzie teraz promować wyroby aluminiowe wytwarzane z zawracanego do obiegu złomu pokonsumpcyjnego bądź z metali podstawowych wytapianych w hutach zasilanych energią wodną. Dwie nowe, przyjaźniejsze dla środowiska marki CIRCAL i REDUXA są materiałami certyfikowanymi, które cechuje udokumentowany zmniejszony ślad węglowy oraz całkowita identyfikowalność surowców.

„W całej organizacji dokładamy usilnych starań, by obniżać poziomy emisji własnej, jak i tej generowanej po stronie naszych klientów. Wykorzystując odnawialne źródła energii i nowoczesne technologie, Hydro jest w stanie produkować aluminium tak nieszkodliwe dla środowiska, jak nigdy dotąd. Jesteśmy przekonani, że jako przedsiębiorstwo przemysłowe mamy obowiązek wspierać klientów w dążeniach do niskoemisyjnej przyszłości” — zapewnia Hilde Merete Aasheim, President and CEO [prezes i dyrektor generalna] w Hydro.

Hydro REDUXA jest gamą certyfikowanego aluminium niskoemisyjnego, którego ślad węglowy nie przekracza 4,0 kg CO2 na kilogram wyrobu aluminiowego. Hydro CIRCAL to gama wysokiej jakości aluminium wytwarzanego w co najmniej 75% z zawracanego do obiegu złomu pokonsumpcyjnego; im wyższa zawartość pochodzącego z recyklingu złomu pokonsumpcyjnego, tym niższy ślad węglowy.

Wzrost popytu na materiały lepiej zrównoważone

Klienci z rozmaitych branż, takich jak motoryzacja czy budownictwo, formułują stale rosnące oczekiwania względem środowiskowego zrównoważenia wykorzystywanych materiałów i surowców, w czym swój udział mają nowelizowane przepisy i klasyfikacje.

 „W nastawieniu do tych kwestii daje się zauważyć zmiany, za którymi przemysł też musi podążać, wspierając je. Musimy produkować wyroby przyjaźniejsze dla środowiska, a jednocześnie reklamować je i promować ich wykorzystanie. Tym samym stymulujemy inwestycje i rozwój nowych technologii, które przyczynią się do przeobrażenia sposobów, jakimi będziemy opracowywać i produkować wyroby w przyszłości, z myślą o poszerzeniu asortymentu metali przyjaźniejszych dla środowiska naturalnego” — mówi Bjørn Kjetil Mauritzen, Head [kierownik] w jednostce Climate Office [dział ochrony środowiska] Hydro.

Stop CIRCAL 75R wprowadziliśmy na rynek po raz pierwszy w 2018 roku, wówczas pod nazwą handlową Hydro 75R.  Pierwsze kontrakty, w ramach których miał on zostać użyty, podpisały będące własnością Hydro marki systemów budowlanych Technal i WICONA, a powiązana wielkość produkcji aluminium była rzędu setek ton. Obecnie Hydro realizuje fasady pokaźnego obiektu rządowego w Kuwejcie, a także przedsięwzięcia średniej wielkości w Niemczech, Francji, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Holandii i Norwegii.

Fakty:

Czym jest Hydro CIRCAL: Hydro CIRCAL jest gamą wyrobów produkowanych z zawracanego do obiegu złomu pokonsumpcyjnego. Poprzez wykorzystanie materiału pochodzącego z recyklingu, znacząco redukujemy zużycie energii, nie musząc przy tym rezygnować z wysokiej jakości produktów. Zawartość złomu w wykorzystywanych surowcach różni się w zależności od specyfikacji klienta, przy czym w każdym przypadku gwarantujemy ślad węglowy poniżej 2,3 kg CO2 na kilogram wyprodukowanego wyrobu aluminiowego.

Czym jest Hydro REDUXA: Hydro REDUXA to nasza gama certyfikowanego aluminium niskoemisyjnego. Wytwarzane przy użyciu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, cechuje się ono śladem węglowym nieprzekraczającym 4,0 kg CO2 na kilogram aluminium, co stanowi zaledwie jedną czwartą ogólnoświatowej średniej w tym względzie. Rezultatem jest aluminium o rekordowo najniższym na świecie śladzie węglowym.

Media contact:

Ina Strander John

Ina Strander John

Communication Manager