Skip to content

Tworzenie

Jak tlenek glinu zamienia się w aluminium.

Liquid aluminium being poured into a mold

Przekształcanie proszku tlenku glinu w uniwersalny i ciągliwy metal jest procesem złożonym i energochłonnym.Dlatego większość aluminium produkujemy w oparciu o energię wodną. Energia wodna zapewnia energię odnawialną i jest zrównoważonym sposobem wytwarzania energii elektrycznej potrzebnej do pro dukcji aluminium. Około dwie trzecie energii zużywanej w naszej produkcji aluminium pierwotnego pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Jaka jest emisja CO2 z aluminium podczas procesu produkcji metalu?

co2 emissions bar graph

Do produkcji aluminium z tlenku glinu potrzebne są trzy różne surowce: elektryczność, węgiel i elektrolit (kriolit). Energia elektryczna biegnie między katodą i anodą, obie wykonane z węgla. Anoda reaguje z tlenem w tlenku glinu i tworzy CO2. Rezultatem jest płynne aluminium.

Najbardziej zielone aluminium na świecie.

W jednej z naszych lokalizacji na norweskim zachodnim wybrzeżu pracujemy nad nową technologią, która uczyni produkcję aluminium bardziej ekologiczną. Pilot technologiczny Hydro w Karmøy produkuje aluminium o najniższym zużyciu energii i najniższym poziomie emisji na świecie.

Energia wodna - źródło Hydro

Contact us for more information

Becoming CO2 neutral from a life cycle perspective

Hydro aims to be carbon neutral in a lifecycle perspective by 2020, meaning we will save at least as much carbon emissions as we generate.

We will achieve this by focusing on increasing our recycling capacity, lowering emissions in our own production and increasing the use of aluminium in cars to reduce emissions.