Skip to content

Aluminium a zdrowie

Choć niektórzy twierdzą, że aluminium może szkodzić zdrowiu, dowody naukowe tego nie potwierdzają. W rzeczywistości aluminium jest doskonałym komponentem różnych produktów i związków, które istotnie poprawiają zdrowie.

A healthy work-life balance

Aluminium jest etapem ewolucji

Aluminium to po tlenie i krzemie najczęściej występujący pierwiastek w skorupie ziemskiej. Innymi słowy, ludzie od zarania dziejów ewoluowali i żyli w środowisku bogatym w aluminium. Oznacza to również, że jesteśmy dobrze przystosowani do tego pierwiastka i każdego dnia mamy z nim do czynienia.

Unikajmy nadmiernej ekspozycji

Gdy aluminium zostanie wchłonięte przez organizm, jest przenoszone przez krew do nerek, skąd jest szybko wydalane. Wyjątek stanowią pacjenci z niewydolnością nerek, u których aluminium może gromadzić się dłużej i wywołać toksyczny efekt. Jest to jednak znany problem wśród lekarzy, którzy do wykonywania dializ stosują wodę pozbawioną glinu.

Podobnie jak w przypadku wielu innych pierwiastków i związków wykorzystywanych we współczesnym świecie, utrzymująca się nadmierna ekspozycja może skutkować negatywnymi skutkami dla zdrowia. Badania na zwierzętach pokazują, że przy narażeniu na działanie wysokich dawek glinu występują zaburzenia w układzie kostnym i nerwowym.

W związku z powyższym należy podkreślić, iż nie ma naukowych dowodów na to, że przeciętna ekspozycja na aluminium ma negatywny wpływ na zdrową osobę. Wręcz przeciwnie, aluminium przynosi ogromne korzyści zdrowotne, izolując żywność przed działaniem bakterii i zanieczyszczeń. Ponadto związki glinu intensyfikują działanie szczepionek i leków, a siarczany glinu są używane przy oczyszczaniu wody.

W skrócie: Normalna codzienna ekspozycja na aluminium jest bezpieczna, jeśli nie masz niewydolności nerek ani ekspozycja ta nie trwa zbyt długo, szczególnie w przypadku wdychania.

Źródła aluminium

Aluminium jest dziś niemal wszechobecne w naszym codziennym życiu. Używamy go w praktycznie wszystkich produktach: od artykułów gospodarstwa domowego, takich jak ceramika, papier, żarówki i szkło po leki, farby, materiały wybuchowe i dodatki do paliw.

Żywność

Glin występuje naturalnie w owocach i warzywach i jest to podstawowe i największe źródło jego wchłaniania przez nasze organizmy. W Europie dzienne spożycie glinu szacuje się na 3–10 miligramów, co stanowi wartość daleką od granicy nadmiernej ekspozycji. Aluminium stosowane w produkcji garnków, przyborów kuchennych, puszek i folii ma mały lub żaden wpływ na nasze dzienne spożycie (<0,1 mg).

Woda

Glin jest też naturalnym składnikiem wody, a do skutecznego oczyszczania wody używamy siarczanu glinu. Średnio woda odpowiada za mniej niż 1% naszego dziennego spożycia glinu.

Leki

Ludzie używali związków glinu do celów leczniczych już w czasach starożytnej Grecji, np. jako środka ściągającego do zatrzymania krwawienia. Obecnie używamy związków glinu do optymalizacji działania szczepionek, a wodorotlenek glinu jest stosowany między innymi w leczeniu wrzodów żołądka.

Kosmetyki

Sole glinu są zwykle stosowane w dezodorantach antyperspiracyjnych ze względu na ich właściwości przeciwpotowe. Aluminium może również występować w barwnikach kosmetycznych i środkach zagęszczających.