Skip to content

Procedura Postępowania o Udzielenie Zamówienia

Zapytania ofertowe

1. Modernizacja instalacji systemu chłodzenia prasy do tłoczenia profili aluminiowych

2. Maszyny pomiarowe

3. Modernizacji pullera linii wytłaczania profili aluminiowych

4. Modernizacja systemu bezpieczeństwa w obszarze strefy pullera linii wytłaczania profili aluminiowych

5. Piece do nagrzewania matryc

6. Zautomatyzowana linia do rozbijania/rozdzielania narzędzi

7. Zaprojektowanie, wykonanie i integracja sytemu do nanoszenia środka oddzielającego aluminium od powierzchni stalowej