Skip to content

Hydro Bauxite & Alumina

Boksyt i tlenek glinu stanowią pierwsze dwa ogniwa łańcucha wartości w przemyśle aluminiowym. Elementami naszego cyklu produkcyjnego są: jedna z największych na świecie kopalń boksytu i największa na świecie rafineria tlenku glinu.

Nasze kopalnie boksytu znajdują się w stanie Pará, w najbardziej wysuniętej na północ części Brazylii. Znaczna część boksytów wydobywanych przez Hydro jest przetwarzana we własnych zakładach firmy, pozostała część trafia do innych przedsiębiorstw.

Tlenek glinu jest natomiast produkowany w zakładzie Hydro Alunorte w Brazylii. Część uzyskanego surowca znajduje zastosowanie w produkcji aluminium przez Hydro, jednak spora jego część jest sprzedawana innym firmom.

Fakty

  • 3 746 pracowników
  • 28 548 przychodu (w mln NOK)