Skip to content

Nasze kopalnie boksytu znajdują się w stanie Pará, w najbardziej wysuniętej na północ części Brazylii. Znaczna część boksytów wydobywanych przez Hydro jest przetwarzana we własnych zakładach firmy, pozostała część trafia do innych przedsiębiorstw.

Tlenek glinu jest natomiast produkowany w zakładzie Hydro Alunorte w Brazylii. Część uzyskanego surowca znajduje zastosowanie w produkcji aluminium przez Hydro, jednak spora jego część jest sprzedawana innym firmom.

Boksyty i tlenek glinu Brazil