Skip to content

Posiadamy zakłady produkcji metalu pierwotnego w Europie, Kanadzie, Australii, Brazylii i Katarze oraz zakłady recyklingu w Europie i USA. Dwie trzecie naszej produkcji aluminium pierwotnego opiera się na energii odnawialnej. Oferujemy również najwyższej jakości aluminium z najwyższą na rynku zawartością złomu poużytkowego (> 75%), dzięki czemu nasze działania z zakresu recyklingu charakteryzują się najniższym śladem węglowym w branży.

W 2018 roku sprzedaliśmy XX milionów ton wyrobów metalowych pochodzących z odlewni zintegrowanych z hutami metalu pierwotnego oraz z naszej rozległej sieci wyspecjalizowanych, zlokalizowanych w pobliżu naszych klientów, zakładów recyklingu w Europie i USA. 

Produkty odlewnicze Our locations