Skip to content

Najważniejsze fakty

Hydro to globalny dostawca aluminium, oferujący usługi z zakresu całego łańcucha wartości.

Hydro employees at Sunndal

Hydro to w pełni zintegrowana firma, zatrudniająca 35 000 pracowników w 40 krajach na wszystkich kontynentach, dysponująca lokalną wiedzą techniczną, światowym zasięgiem i niezrównanymi możliwościami w zakresie badań i rozwoju.

Hydro zajmuje się nie tylko produkcją pierwotnego aluminium, produktów walcowanych i wyciskanych oraz recyklingiem, ale również wydobywa boksyty, rafinuje tlenek glinu i generuje własną energię – co czyni z niej jedyną na świecie globalną firmę z branży obsługującą cały cykl życia aluminium. Hydro jest obecna we wszystkich segmentach rynku aluminium i obsługuje ponad 30 000 klientów, oferując usługi z zakresu sprzedaży i dystrybucji we wszystkich obszarach łańcucha wartości.

Firma Hydro – która ma swoją siedzibę w Norwegii i posiada ponad stuletnie doświadczenie w obszarze energii odnawialnej, technologii i innowacji – dąży do zwiększenia możliwości swoich klientów i społeczności, kształtując zrównoważoną przyszłość dzięki innowacyjnym rozwiązaniom aluminiowym. 

Najważniejsze fakty

  • Nazwa prawna: Norsk Hydro ASA 
  • Rok założenia: 1905 
  • Obszary działalności: Bauxite & Alumina, Primary Metal, Rolled Products, Extruded Solutions, Energy 
  • Liczba pracowników:  35 000
  • Firma działa w ok. 40 krajach na całym świecie. 
  • Prezes i Dyrektor Generalny: Svein Richard Brandtzæg

Najważniejsze liczby, 2017 

  • Przychód: 109 220 milionów koron norweskich
  • Zysk EBIT: 11 215 milionów koron norweskich 
  • Zysk netto z działalności kontynuowanej: 6 586 milionów koron norweskich