Skip to content

GBS

Hydro Global Business Services (GBS) to nowy obszar organizacyjny firmy Hydro, którego zadaniem jest świadczenie usług wewnętrznych dla całej grupy Hydro. Głównym celem GBS jest obsługa biznesowa z zakresu IT, finansów i HR wszystkich obszarów biznesowych firmy. GBS jest nieustannie rozwijającym się partnerem biznesowym, dostosowującym swoje usługi do bieżących potrzeb biznesowych i korporacyjnych.