Skip to content

Najważniejsze fakty

Hydro jest wiodącym przedsiębiorstwem przemysłowym, które działa na rzecz zrównoważonej przyszłości. Naszym celem jest budować sprawniej funkcjonujące społeczności, przetwarzając surowce naturalne w produkty i rozwiązania sposobami innowacyjnymi i szczególnie wydajnymi.

Plugging a charger in an electric car

Hydro — przedsiębiorstwo produkcji aluminium i energii   

Hydro jest wiodącym przedsiębiorstwem przemysłowym, którego działalność biznesowa i partnerskie relacje są zorientowane na zrównoważoną przyszłość. Wnosimy istotny wkład w rozwój branż ważnych dla społeczeństwa. 

Od 1905 roku Hydro przetwarza surowce naturalne w wartościowe produkty dla społeczeństw i dla przedsiębiorstw — koncentrujemy się przy tym, aby zapewnić dobre, bezpieczne środowisko pracy dla 31 000 pracowników ponad 140 naszych zakładów. 

Dzisiaj, posiadamy różnorodne spółki — oraz realizujemy dalsze inwestycje — w sektorach zrównoważonego rozwoju. Obecni w wielu segmentach rynków aluminium, energetycznego, recyklingu metali, źródeł odnawialnych oraz akumulatorów, oferujemy w Hydro unikalną bazę wiedzy i kompetencji.  

 Hydro jest liderem zorientowanym na rozwój zrównoważonej przyszłości — przetwarzamy surowce naturalne w produkty i rozwiązania za pomocą innowacyjnych i wydajnych technologii. 

Najważniejsze fakty

  • Nazwa prawna: Norsk Hydro ASA
  • Rok założenia: 1905
  • Obszary działalności: Hydro Bauxite & Alumina, Hydro Aluminium Metal, Hydro Extrusions, Hydro Energy
  • Liczba pracowników: 31.000
  • Firma działa w ok. 40 krajach na całym świecie.
  • Prezes i Dyrektor Generalny: Hilde Merete Aasheim

Najważniejsze li­czby 2021

  • Przychód: 149 654 milionów koron norweskich
  • Zysk EBITDA: 28 010 milionów koron norweskich
  • Zysk netto z działalności kontynuowanej: 13 930 milionów koron norweskich

Szczegółowe informacje dotyczące finansów firmy znajdują się w raporcie rocznym Hydro na rok 2021