Skip to content

Wspołpraca – niezbędna od samego początku

Jak głosi pewne powiedzenie: „nikt nie jest w stanie zrobić wszystkiego, ale każdy może zrobić coś”. Odnosi się ono również do naszej firmy i stosunków z naszymi klientami i partnerami. Dotyczy także naszych relacji ze społecznościami,których jesteśmy częścią – zarówno w ujęciu lokalnym jak i globalnym. Nikt nie jest doskonały. Nikt nie wie wszystkiego. Dlatego tak ważne jest stworzenie wykwalifikowanej i lojalnej grupy współpracowników. Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest znajdowanie dobrych partnerów do współpracy oraz przejrzysty dialog z klientami. Dlatego nieodzownym warunkiem wszystkiego, co robimy, we wszystkich zakątkach świata, jest wzajemny szacunek i otwartość.

To wymaga współpracy.

The demand for sustainable solutions - like with aluminium - is insatiable. "In order to reach our goals, we must work across businesses and industries," says Jean-Marc Moulin, Hydro's Sustainability Director in Extruded Solutions.