Skip to content

Niskoemisyjne aluminium: Hydro 4.0™ i Hydro 75R®

Nasze niskoemisyjne wyroby aluminiowe są wytwarzane w sposób, który pomoże Ci osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju i stawić czoła wymaganiom klientów świadomych zagrożeń klimatycznych.

aluminium stamped with 4.0. Certified sustainable product Hydro and 75R % post-consumer scrap.

Nasza strategia klimatyczna jest najlepsza w branży: Do 2020 chcemy być neutralni pod względem emisji dwutlenku węgla w perspektywie całego cyklu życia produktu. Sami produkujemy boksyty i tlenek glinu oraz generujemy własną energię odnawialną. Stosujemy i rozwijamy technologię elektrolizy przy najniższym zużyciu energii i najniższym poziomie emisji. Nasze produkty są wynikiem zaawansowanych osiągnięć nauki, innowacji, badań i rozwoju, a gdy zakończą swój cykl życia, my sprawiamy, że wracają ponownie do użytku.

Nasza linia produkcyjna Hydro 4.0™ jest weryfikowana przez DNV GL pod kątem zgodności z normą ISO 14064. Przy produkcji pierwotnego aluminium w Norwegii korzystamy z odnawialnej energii wodnej. Stosujemy zaawansowaną technologię charakteryzującą się niskim zużyciem energii i niskim poziomem emisji bezpośredniej.

Hydro – firma obsługująca cały cykl życia aluminium

Dzięki perfekcyjnemu podejściu do pracy na każdym etapie naszego łańcucha wartości – jako firma obsługująca cały cykl życia aluminium – mamy do spełnienia niezwykle ważną misję, której istotą jest odpowiedzialność za ziemię, wodę i lasy, naszych pracowników i społeczności, w których funkcjonujemy, odpowiedzialność za zużycie energii i poziom emisji, będący wypadkową naszych procesów oraz odpowiedzialność za wprowadzenie zużytych produktów z powrotem do obiegu.

Potrafimy monitorować cykl życia naszych produktów, wpływać na wielkość naszego śladu węglowego, minimalizować negatywny i maksymalizować pozytywny wpływ na środowisko – stosując ekologiczne rozwiązania na rzecz rozwoju gospodarki obiegowej.