Skip to content

Hydro 75R® – nowy światowy standard dla materiałów pochodzących z odzysku

aluminium stamped with 75R % post-consumer scrap. Certified sustainable product Hydro

Dzięki zastosowaniu najbardziej zaawansowanej technologii segregacji w całej branży mamy zaszczyt wprowadzać z powrotem do obrotu największą ilość materiałów wtórnych. Pojedynczy wlewek Hydro 75R® składa się minimum z 75% odpadów poużytkowych. A im wyższa zawartość materiału pochodzącego z odzysku, tym niższa emisja dwutlenku węgla.

Ponad 75% materiału pochodzącego z odzysku

Gwarantując ponad 75% zawartość materiału pochodzącego z odzysku, mamy na myśli aluminium, które zakończyło swój czas używalności w postaci produktu i które zostało z powrotem wprowadzone do obiegu. Proces produkcji jest w pełni monitorowany, a produkt jest certyfikowany przez niezależną stronę trzecią. To prawdziwe oblicze recyklingu, a Hydro 75R® jest swoistą pieczęcią aprobaty dla niskoemisyjnego aluminium.

Jesteśmy jedynym producentem na świecie oferującym najwyższej jakości aluminium pochodzące z odzysku. Aluminium Hydro 75R® jest weryfikowane przez DNV GL, a jego produkcja opiera się na monitorowaniu wszystkich jej etapów i przestrzegania ustanowionych przez Hydro zasad zarządzania jakością.

Czy wiesz, że...

Do przetopienia starego aluminium wystarczy zaledwie 5 procent energii wymaganej do produkcji pierwotnego aluminium.