Skip to content

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zdrowie i bezpieczeństwo osób pracujących dla naszej firmy oraz osób, których dotyczą nasze działania, stanowi najważniejszy aspekt naszej odpowiedzialności.

woman dressing man in hazmat suit

Promujemy i doskonalimy przyjazne zdrowiu środowisko dla pracowników firmy, podwykonawców oraz społeczności, w których funkcjonujemy. Staramy się zapewnić miejsce pracy, w którym ludzie mogą pracować bez ryzyka doznania obrażeń i obsługiwać nasze instalacje bez szkody dla pobliskich społeczności. 

Nasze podejście do poprawy poziomu bezpieczeństwa opiera się na zarządzaniu ryzykiem, wykorzystaniu cech przywódczych i wykazywaniu zaangażowania na hali produkcyjnej. Chcąc zapobiegać poważnym urazom, wdrożyliśmy kilka systemów kontroli, a nasze protokoły dotyczące zapobiegania wypadkom śmiertelnym zwracają uwagę na siedem kwestii: 

  • Izolacja energetyczna
  • Zapobieganie upadkom
  • Sprzęt ruchomy 
  • Suwnice  
  • Strefy ograniczonego wstępu 
  • Bezpieczeństwo przy obsłudze stopionego metalu
  • Zarządzanie podwykonawcami 

Zapewnienie przyjaznych zdrowiu i bezpiecznych warunków pracy stanowi jedno z praw człowieka i jest przedmiotem działań Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).