Skip to content

Etyka biznesowa i odpowiedzialny sourcing

Jesteśmy globalną firmą z branży aluminium, obecną na każdym etapie łańcucha wartości, od wydobycia surowca po gotowe produkty i rozwiązania. Zobowiązujemy się stosować etyczne praktyki biznesowe i postępować zgodnie z obowiązującymi zasadami w obrębie całej naszej organizacji i łańcucha dostaw.

men looking at metal scrap

Nasze zobowiązanie do działania zgodnie z zasadami i najwyższymi standardami uczciwości 

Od naszych pracowników oczekujemy, że będą oni postępować odpowiedzialnie w stosunku swoich kolegów, partnerów biznesowych i społeczności. 

Prowadzimy działalność we wszystkich zakątkach świata i zobowiązujemy się działać zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi przepisami i regulacjami. Walka z korupcją jest elementem naszej społecznej odpowiedzialności – nie tolerujemy korupcji w sektorze prywatnym lub publicznym. 

Budowanie trwałej, zrównoważonej wartości to dla nas sprawa najwyższej wagi. Podążamy drogą uczciwości, rzetelności i poczucia odpowiedzialności obywatelskiej – zgodnie z filozofią „The Hydro Way”. 

Odpowiedzialny sourcing i rozwój dostawców 

Jako odpowiedzialny partner biznesowy, nieustannie angażujemy się, wspieramy i współpracujemy z naszymi dostawcami i partnerami. Kwestie świadomości i zapobiegania ryzyku związanemu z nieprzestrzeganiem naszych wymogów dotyczących odpowiedzialności korporacyjnej w łańcuchu dostaw mają dla nas fundamentalne znaczenie.  

Wymogi te dotyczą spraw związanych ze środowiskiem, prawami człowieka, przeciwdziałaniem korupcji oraz warunkami pracy i opierają się na zasadach „UN Global Compact”, Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka oraz innych międzynarodowych standardach. Poprzez programy rozwoju dostawców dążymy do umocnienia pozycji naszych lokalnych dostawców. 

Podstawą naszego postępowania w biznesie są prawa człowieka 

Respektujemy i promujemy przestrzeganie praw człowieka względem wszystkich osób, które mają potencjalny związek z działalnością firmy. Międzynarodowe prawa człowieka stanowią podstawę naszego działania i podejmowanych przez nas inicjatyw. To daje nam solidne podstawy do oceny ryzyka i szans – w krajach rozwiniętych i rozwijających się.