Skip to content

Lokalne społeczności

Nieustannie dążymy do wprowadzania pozytywnych zmian w społecznościach, których jesteśmy częścią. To nieodłączny element dążenia do naszego celu oraz realizacji naszych wartości i strategii biznesowej.

two men inspecting cucumber plants

Chcemy przyczyniać się do rozwoju lokalnych społeczności, ponieważ uważamy, że tak należy oraz ponieważ sukces otaczających nas społeczności to także sukces naszej firmy. Oznacza to, że traktujemy priorytetowo następujące kwestie:  

  • Wkład w wysokiej jakości edukację 
  • Promowanie godnej pracy i wzrostu gospodarczego 
  • Wspieranie lokalnych społeczności i instytucji poprzez stwarzanie możliwości rozwoju 

Poszanowanie międzynarodowych praw człowieka stanowi podstawę naszego działania i podejmowanych przez nas inicjatyw. Wszystkim ludziom przysługują podstawowe prawa i wolności. To daje nam solidne podstawy do oceny ryzyka i szans – zarówno w krajach rozwiniętych jak i rozwijających się.  

Nasze ambicje możemy zrealizować tylko w oparciu o budowanie partnerstwa z ludźmi i społecznościami. Poprzez przejrzysty dialog i współpracę możemy wywierać pozytywny wpływ i budować zaufanie poprzez promowanie zmian społecznych. 

W okresie 2018–2030 zobowiązaliśmy wnosić wkład w wysokiej jakości edukację i kreować nowe możliwości dla 500 000 członków naszych społeczności oraz partnerów biznesowych.