Skip to content

Środowisko i klimat

Zobowiązaliśmy się do tego, by do 2020 roku ograniczyć negatywny wpływ naszych emisji na środowisko oraz zneutralizować emisję dwutlenku węgla w perspektywie cyklu życia produktu.

lighthouse in storm

Produkcja aluminium ma wpływ na środowisko lokalne, czyli miejsca, w których prowadzimy naszą działalność, oraz w związku z emisją gazów cieplarnianych – także na globalny klimat. Do naszej produkcji niezbędne są nam boksyty, energia i woda. Jako wiodąca, w pełni zintegrowana firma z branży aluminium, jesteśmy odpowiedzialni za to, by nasza działalność była przyjazna dla środowiska.  

Nieustannie doskonalimy nasze metody produkcji aluminium i staramy się minimalizować nasz wpływ na środowisko naturalne, zwłaszcza na różnorodność biologiczną, gospodarkę wodną i zmiany klimatyczne.

Strategia klimatyczna

Do 2020 chcemy być neutralni pod względem emisji dwutlenku węgla w perspektywie całego cyklu życia produktu. Nasza strategia klimatyczna opiera się na prostej zasadzie: Chcemy zmniejszyć naszą emisję dwutlenku węgla przynajmniej o tyle, ile generujemy. Zrobimy to poprzez:  

  • zwiększenie naszej zdolności do recyklingu
  • obniżenie emisji generowanej podczas naszej własnej produkcji oraz  
  • dostarczanie aluminium do segmentów, w których przynosi ono najwięcej korzyści z punktu widzenia klimatu.  

Zapoznaj się z naszą strategią klimatyczną 

Strategia środowiskowa 

Naszą strategią jest minimalizowanie wpływu naszej działalności na środowisko w „aluminiowym” łańcuchu wartości. Naszym celem jest ograniczenie emisji do ziemi, wody i powietrza, zachowanie różnorodności biologicznej i ograniczenie produkcji odpadów. Aby to osiągnąć, monitorujemy, identyfikujemy i redukujemy ryzyko środowiskowe na przestrzeni całego okresu eksploatacji naszych zakładów produkcyjnych.