Skip to content

Effektiva solpanelskomponenter

Vi erbjuder strängpressade aluminiumkomponenter och specialsystem för alla slags företag inom solenergiindustrin. Detta innefattar bland annat arkitekturlösningar för passivt och aktivt utnyttjande av solenergi i byggnader. Det kan röra sig om kylflänsar, växelriktarskåp och aluminiumrör för anslutningsledningar.

Vi kan också leverera strukturramar till anläggningar för koncentrerad solenergi.

Hydro erbjuder:

  • Projektkonsultation
  • Teknik- och designsupport
  • Ett komplett sortiment av solcells- och aluminiumprodukter
  • Tillverkning och installation
  • Eftermarknadsservice

Kontakta oss om du vill diskutera ditt projekt med en av våra solcellsexperter

Solvärme Solcellsteknik