Skip to content
Kontakta oss om du vill veta mer om grönare lösningar

Våra koldioxidsnåla aluminiumprodukter är konstruerade för att hjälpa dig att uppnå dina hållbarhetsmål och uppfylla kraven från de alltmer klimatmedvetna konsumenterna. Vi kan även säkerställa att de tillverkade produkterna konstrueras med hänsyn till miljön. Läs mer om våra designtjänster 

  • Hydro CIRCAL är ett produktsortiment som tillverkas av återvunnet material från konsumentprodukter. Tack vare användningen av återvunnet material kan vi minska energiförbrukningen avsevärt utan att ge avkall på kvaliteten. Mängden skrot varierar beroende på kundens önskemål och specifikationer, men vi kan garantera ett koldioxidutsläpp som understiger 2,3 kg CO2e per 1 kg tillverkad aluminium med Hydro CIRCAL 75R. Läs mer om våra grönare alternativ
  • Hydro REDUXA är en serie koldioxidsnåla aluminiumprodukter. Tack vare användningen av förnybara energikällor såsom vattenkraft, kan vi minska koldioxidutsläppen per kg aluminium till mindre än en fjärdedel av det globala genomsnittet. Vi tillverkar med andra ord aluminium med en av de lägsta utsläppsnivåerna i världen. Läs mer om våra grönare alternativ
Kontakta oss om du vill diskutera koldioxidsnålt aluminium med våra experter
Hydro REDUXA Hydro CIRCAL Miljö