Skip to content

Making more for less

Megatrends drive our strategic direction.

Our strategy
two workers in protective gear

Capital Markets Day 2020

Seizing opportunities where capabilities match megatrends.

Learn more
Hand charging vehicle
Illustration image landscape

Globálny dosah – miestna prítomnosť

Hydro na Slovensku

Zobraziť všetky pracoviská

O spoločnosti Hydro

simplified illustration of a world map

40 krajín

34 000 zamestnancov


Hydro je popredná priemyselná spoločnosť, ktorá sa zaviazala k udržateľnej budúcnosti. Naším zámerom je vytvárať životaschopnejšie spoločenstvá vývojom produktov a riešení z prírodných zdrojov inovatívnymi a efektívnymi spôsobmi.

 

Hydro v skratke