Skip to content

Hliník

Keď si vyberiete hliník od spoločnosti Hydro, je pevný, ľahký, odolný a klimaticky efektívny, môžete sa stať súčasťou inteligentnejšej a udržateľnejšej budúcnosti.

O hliníku
Audi e-tron at fair

Hydro CIRCAL recycled aluminium

Hydro CIRCAL is our brand of recycled aluminium made with a minimum of 75% recycled, post-consumer aluminium scrap. Using recycled aluminium, we drastically reduce energy use in the production phase whilst still offering high-quality aluminium.

Hydro CIRCAL
CIRCAL main image tag.jpg

Hydro REDUXA low-carbon aluminium

Hydro REDUXA is our brand of low-carbon aluminium. Using renewable energy from water (hydro power), wind and solar, we can produce cleaner aluminium, reducing the carbon footprint per kg of aluminium to 4.0 which is less than a quarter of the global average.

Hydro REDUXA
REDUXA_main_image.jpg