Skip to content

Vďaka hliníku sú návesy ľahšie

Naložte viac na ľahšie návesy. Návesy, v ktorých sa oceľ nahradila hliníkovými dielmi umožňujú prevážať viac nákladu, spotrebúvajú menej paliva a viac zohľadňujú životné prostredie.

White truck on the road under blue sky

Viac nákladu na návese

Pri nahradení oceľových dielov za hliníkové sú návesy oveľa ľahšie. Zníži sa spotreba paliva a na príves môžete umiestniť viac nákladu. Budete šetrnejší voči životnému prostrediu a ušetríte peniaze.

Dodávame valcované diely a komponenty pre návesy pre suchý tovar, chladiarenske návesy a platformové/ploché návesy všetkých tvarov a veľkostí.

Menšia hmotnosť znamená väčší náklad.

Návrh s použitím hliníka a podpora aplikácie

Vieme vám pomôcť zistiť, ako môžete získať z hliníka čo najviac. Ponúkame podporu pri návrhu a aplikácii, s odbornosťou vo výskume a vývoji aplikácií, akú nemôže ponúknuť žiadny iný dodávateľ hliníka.

Recommended for you