Skip to content

Lisované profily pre veľké aplikácie

Pomocou väčších a širších hliníkových profilov môžete optimalizovať svoje procesy a zvyšovať kvalitu svojich výrobkov a riešení. Môžeme vám ukázať ako. A ukážeme vám prečo.

veľké a široké hliníkové profily
Hliníkové profily pre veľké aplikácie

Pomocou prietlačného lisu s lisovacou silou 8200 ton, môžeme dodať hliníkové profily, ktoré sú až 620 mm široké a 26 metrov dlhé. Nielen to, že špecifický vysoký tlak nám umožňuje vyrábať tieto veľké profily ako tenkostenné profily. Umožňuje to výrobu ľahkých komponentov a úsporu materiálu.

Veľké profily vám tiež môžu poskytnúť:

 • Prísnejšie tolerancie
 • Jednoduchšie konštrukčné práce
 • Jednoduchší výrobný proces
 • Znížený čas montáže
 • Vysokú úroveň kvality povrchu
 • Veľké a široké hliníkové profily pre rôzne aplikácie

Veľké a široké hliníkové profily sa používajú v rôznych aplikáciách, ako sú pobrežné plošiny pre vrtuľníky, pri ktorých získate vysoký pomer pevnosti k hmotnosti a ľahko použiteľný komponent, ktorý má vysoko antikorózne vlastnosti.

Ďalšie príklady:

 • Steny železničných vozňov
 • Stožiare pre lode
 • Veľké komponenty pre stroje, vrátane lekárskeho vybavenia
 • Veľké komponenty pre stavebníctvo
 • Prípojnice pre elektrickú vodivosť

Ship mast in aluminium

Stále potrebujete niečo väčšie?

Dajte nám vedieť. Technológia spájania môže zmeniť vaše veľké konštrukčné profily na ešte väčšie hliníkové panely. Odporúčame zváranie trením (FSW).

Even bigger and wider with friction stir welding

Take advantage of all the benefits of our large profiles and add then the ability to join them together with the friction stir welding technology, to create even larger aluminium panels.

Friction stir welding
Friction stir welding for big and wide aluminium profiles - Benelux.jpg
Friction stir welding for big and wide aluminium profiles

Recommended for you