Skip to content

Technické školenie o dizajnovaní hliníka

Prostredníctvom zvyšovania znalostí stúpa používanie hliníka. Ponúkame tútoring a technické školenie štruktúrované špeciálne pre vás.

discussing plans

Dizajnovanie z hliníka

Zákazníci, študenti, partneri – každý, kto má záujem dozvedieť sa viac o dizajnovaní hliníka, môže od nás získať technické školenie a tútorstvo v spoločnosti Hydro. Kurzy sú určené pre dizajnérov výrobkov, ich vývojárov, technikov, konštruktérov a architektov naprieč trhmi a priemyselnými sektormi. Každý rok poskytujeme našim zákazníkom a zúčastneným stranám vyše 40 000 hodín technického školenia.

Hydro Akadémia profilov

Školenia sa konajú v našej Hydro akadémii profilov a na seminároch určených pre konkrétnych zákazníkov alebo trhy. Školiteľmi je asi 1 000 vysoko kvalifikovaných technikov so vzdelaním v oblasti náuky o materiáloch, fyziky, chémie, či strojárstva.

Recommended for you