Skip to content

Zliatina 7108

Zliatina 7108 má vysokú pevnosť a dobrú únavovú pevnosť, dá sa však len obmedzene lisovať a tvarovať. V oblastiach s vysokými napätiami do určitej miery podlieha korózii od napätia. Zvárať ju možno len v oblastiach, kde je zaťaženie nižšie. Medzi typické aplikácie patria konštrukcie pre stavebné a dopravné aplikácie, pri ktorých sa vyžaduje vysoká pevnosť. Tento materiál je vhodný na eloxovanie, ktoré ho chráni.

7108 aluminium alloys have high strength and good fatigue strength

Recommended for you