Skip to content

Ekologickejší hliník odolný: Hydro REDUXA a Hydro CIRCAL

Vo všetkých aplikáciách prispeje používanie odolných a recyklovateľných materiálov s nízkou uhlíkovou stopou k zníženiu globálnych emisií a vytvorí produkty pre obehovejšie hospodárstvo.

Hydro CIRCAL and Hydro REDUXA hang tag logos on with waterfall in background

Hydro neustále pracuje na vývoji hliníkových zliatin s nízkou uhlíkovou stopou. V súčasnosti spoločnosť Hydro ponúka dva druhy nízkouhlíkového hliníka prostredníctvom našich značiek materiálov Hydro CIRCAL a Hydro REDUXA.

Nízkouhlíkové hliníkové produkty Hydro sú navrhnuté tak, aby vám pomohli na vašej ceste k dosiahnutiu vašich cieľov v oblasti udržateľnosti a splnili požiadavky spotrebiteľov, ktorí si čoraz viac uvedomujú klímu.

Hydro CIRCAL recyklovaný hliník

Hydro CIRCAL 75R je rad produktov vyrobených z minimálne 75% recyklovaného post-spotrebiteľského hliníkového šrotu. Použitím recyklovaného hliníka výrazne znižujeme spotrebu energie vo výrobnej fáze, pričom stále ponúkame vysokokvalitný hliník.

Percento odpadového materiálu sa môže meniť v závislosti od špecifikácií klienta, ale vždy môžeme zaručiť stopu CO2e pod 2,3 kg CO2e na 1 kg hliníka vyrobeného s Hydro CIRCAL 75R.

Zistite viac o tom, ako by mohol byť recyklovaný hliník Hydro CIRCAL prínosom pre váš projekt.

Hydro REDUXA nízkouhlíkový hliník

Hydro REDUXA je náš nízkouhlíkový hliník. Použitím obnoviteľných zdrojov energie, ako je vodná energia počas výroby, sme znížili uhlíkovú stopu na kg hliníka na iba 4 kg (menej ako štvrtina celosvetového priemeru).

Výsledkom je udržateľnejší hliník s doteraz jednou z najnižších uhlíkových stôp na svete.

Zistite viac o tom, ako môžete využiť silu nízkouhlíkového hliníka Hydro REDUXA.

Recommended for you